Sve o Planini Miroč

                                      Prijatelj blooga:   http://www.fotodragan.co.rs


                    Planina Miroč

 Planina Miroč prostire se na oko 300 kvadratnih kilometara,izmedju lukova , na zavijutku Dunava gde se probija kroz stenovite hridi “Đerdapa” presecajući tako južne obronke Karpata .                  
     Planinu Miroč čine planinski vrhovi Štrbac , kao najviši vrh Miroča sa nadmorskom visinom od 767 metara koji se uzdiže iznad najužeg dela Dunava u Evropi , zatim planinski visovi Mali vis ,  Visoki Čukar ,Čaršija ,Glavica i visoravni Kiloma , Beljan ,Alun i Miročka visoravan .
    Planina Miroč je jedna od najbogatijih planina u Srbiji po broju pećina , uvala i vrtača kao i drugih speleo objekata .
    Više od šezdeset objekata nalazi se na ovoj planini od kojih su neke već istražene, kao npr. Lazarova pećina, Gradašnica dok se u drugima zbog nepristupačnosti unutrašnjosti i brojnih prepreka može ući jedino sa kompletnom speleološkom opremom .
   Kao na primer : Bele Vode ,Buronov ponor , Mamutolo , Ibrin ponor , Suvi ponor , Jama u laništu , Rakin ponor , Faca šora , Sokolovica ,Veliki ponor , Pešteri ponor , Nemački ponor , Gaura Ra .
    Miroč je od davnih vremena imao veoma veliku stratešku ulogu zbog svog geografskog položaja i konfiguracije reljefa isto tako za planinu Miroč je vezana veoma burna istorija Rimskog carstva .
   Preko planine  “Unum” prva (Jedna ili Jedina) kako su je rimljani nazivali protezao se glavni putni pravac  “VIA DANUBIS,, pa se zato na njoj nalazio veliki broj objekata čija je namena bila zaštita ovog rimskog puta .
    U samom srcu planine Miroč nalazilo se utvrđenje ,,GERULATIS” koji je bio glavni vojni punkt čiji se tragovi i ostaci i danas vide koji se nalazi ispod samog sela Miroč .
  Miroč planina je od vajkada predstavljala neku vrstu barijere ili bedema veoma pogodne za one u ćijim je rukama , to se pokazalo mnogo vekova kasnije kada je preko Miroča išao glavni udar posle prelaska Dunava ruske “Crvene Armije” u drugom svetskom ratu .

       Pouzdanih podataka kada je planina Miroč dobila današnje ime nema ali nije slučajnost što su za Miroč planinu vezane mnoge legende i narodne pesme koje opisuju junake kao gospodare ove  planine . među njima svakako najpoznatija legenda o “KRALJEVIĆU MARKU I VILI RAVIJOjLI).


                                        
           

Raj Mirocki